Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van SelleRoyal.com 

Gebruikers van de Dienst die door SelleRoyal.com wordt aangeboden, gaan akkoord met de voorwaarden van de overeenkomst. 

Eigenaar van SelleRoyal.com en gerelateerde Diensten 

Selle Royal Group S.p.A. 
Via Vittorio Emanuele, 119 – 36050 Pozzoleone (Vicenza) – Italy 
Chamber of Commerce of Vicenza 
VAT Number: IT01577350240 
info@selleroyal.com

Informatie over SelleRoyal.com 

SelleRoyal.com is de officiële website van het merk Selle Royal, fabrikant van producten voor de fietssport. De Gebruiker kan hier terecht voor informatie en het online kopen van producten. 

 

Koop

 

Koopproces 

Elke bestelling wordt beschouwd als een aanbieding om de producten te kopen. Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de aanvaarding door de Eigenaar, die hierover vrij kan beslissen. 
Gebruikers dienen de producten te selecteren en de betaling uit te voeren, na zorgvuldige controle van de informatie in het bestellingsoverzicht. De bestelling wordt geplaatst door deze te bevestigen en is afhankelijk van de betaling van de prijs, belastingen en transport en overige betalingskosten die op het bestellingsoverzicht staan aangegeven. 

Gebruikers dienen zich op de site te registreren door hun eigen persoonsgegevens en het verzendadres op te geven. De transportkosten zijn niet in de prijs opgenomen en verschillen afhankelijk van het verzendadres. 

 

VERZENDKOSTEN 

De volgende verzendkosten zijn van toepassing: 

  • Voor bestellingen hoger dan € 69,90 incl. btw voor verzending binnen de EU: geen verzendkosten. 

  • Alle andere bestellingen: klanten kunnen kiezen voor standaardbezorging (STANDARD, gekochte artikelen worden binnen 4 dagen bezorgd, vanaf de e-mail waarmee verzending wordt bevestigd) en spoedbezorging (EXPRESS, gekochte artikelen worden binnen 2 dagen bezorgd, vanaf de e-mail waarmee verzending wordt bevestigd). De kosten van beide verzendopties verschillen, afhankelijk van de bestemming, en worden tijdens het bestelproces aangegeven. 

De gekochte artikelen worden verzonden nadat de klant de e-mail met de verzendbevestiging heeft ontvangen. 

De prijzen worden in euro weergegeven en zijn inclusief btw. De site kan gedurende het jaar verschillende aanbiedingen doen. 
De aanvaarde betaalmethoden zijn onder andere: PayPal, Postepay, Visa, Visa Electron, MasterCard. Alle betalingsgegevens worden door de betalingsdienstverlener verwerkt en niet door de Eigenaar. 

Het verwerkingsdocument voor de bestelling geeft niet aan dat de bestelling is aanvaard. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Eigenaar de bevestiging van de bestelling verzendt naar het e-mailadres dat de Gebruiker heeft verstrekt. De Eigenaar behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren door de Gebruiker binnen 20 dagen na de bestelling via het e-mailadres dat aan de bestelling is verbonden, op de hoogte te stellen dat één of meerdere van de aan te kopen product(en) niet leverbaar is/zijn. In dit geval betaalt de Eigenaar de voldane prijs en de transportkosten aan de Gebruiker terug. 

 

Beschikbaarheid van producten 

De prijzen, beschrijvingen of beschikbaarheid van de weergegeven producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De geplaatste afbeeldingen zijn ter informatie en kunnen niet worden beschouwd als een garantie voor de kwaliteit van de producten. 

 

Afwikkeling van de bestelling 

De bestelling wordt afgewikkeld volgens de gegevens van de pagina met het bestellingsoverzicht en de e-mail met de bestellingsbevestiging, afhankelijk van de beschikbaarheid van het bestelde product. 
De Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vertragingen in de levering die niet samenhangen met omstandigheden die de partijen hadden voorzien ten tijde van de bevestiging van de bestelling. 

 

Levering

De leveringen vinden plaats tijdens normale werkuren op het door de Gebruiker aangegeven adres en op de wijze die in het bestellingsoverzicht staat aangegeven. 
Bij levering dient de Gebruiker de inhoud te controleren en eventuele afwijkingen op de leveringsbon te melden. 
Als de producten niet worden opgehaald tegen het einde van de door de vervoerder gestelde periode, worden de producten naar de Eigenaar geretourneerd. Deze betaalt de aankoopprijs terug, maar niet de transportkosten. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de aflevering als gevolg van onnauwkeurig of onvolledig opgegeven gegevens in de bestelling door de Gebruiker, voor schade aan de producten na overdracht aan de vervoerder of voor vertraging in de aflevering die aan de vervoerder is te wijten. 

 

Recht van herroeping 

Bij aankoop van producten of diensten via SelleRoyal.com, heeft de Gebruiker het recht de overeenkomst binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen te beëindigen. De herroepingsperiode vervalt na 14 werkdagen vanaf de dag waarop de Gebruiker of een derde partij – anders dan de vervoerder en door de Gebruiker aangewezen – de producten fysiek in bezit krijgt. Om een beroep te doe op het recht van herroeping is de Gebruiker verplicht de Eigenaar hiervan een duidelijke kennisgeving te sturen via de aangegeven contactpersonen/adressen.  

 

Gevolgen van herroeping 

Gebruikers die de overeenkomst herroepen wordt zonder onnodige vertraging, en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Eigenaar op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Gebruiker om de overeenkomst te herroepen, het bedrag terugbetaald dat zij aan de Eigenaar hebben betaald, waaronder ook de verzendkosten (met uitzondering van extra kosten in samenhang met de keuze voor een bepaald soort verzending anders dan de standaard aangeboden verzending, die lagere verzendkosten zou hebben opgeleverd). De terugbetaling vindt plaats op dezelfde betaalwijze als de betaling van de Gebruiker voor de initiële transactie, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in elk geval mag de Gebruiker geen kosten oplopen als gevolg van de terugbetaling. De terugbetaling mag worden uitgesteld tot ontvangst van de goederen, of tot de Gebruiker bewijs levert van de terugzending van de goederen, welk van deze zich het eerste voordoet. 
De Gebruiker dient de goederen zonder onnodige vertraging naar de Eigenaar terug te zenden en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag van kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst. Om de goederen te retourneren wordt de Gebruiker verzocht een e-mail te sturen naar info@selleroyal.com en de instructies van de Eigenaar te volgen, aangezien de Eigenaar degene is die zorgdraagt voor de restitutie van de goederen. Uitsluitend de Gebruiker is aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen. 

 

Beperking van het herroepingsrecht voor producten 

Beschadigde producten of gebruikte producten (anders dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en de werking vast te stellen) worden niet teruggenomen voor vervanging of terugbetaling. De Gebruiker dient een kopie van de leverbon in de verpakking bij te voegen. 
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op: producten die naar specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn gefabriceerd of die door hun aard snel achteruitgaan, of die in een gesloten verpakking worden geleverd en zich niet lenen voor teruggave om redenen van hygiëne of gezondheid en die na levering uit de verpakking zijn gehaald. 

 

Garantie 

De Gebruiker die als consument een aankoop doet heeft recht op een conformiteitsgarantie voor producten en diensten tot 24 maanden na aankoop, op voorwaarde dat de Eigenaar binnen 2 maanden na de ontdekking ervan op de hoogte is gesteld van de aangetroffen defecten. 

Om een beroep te doen op de conformiteitsgarantie, moet de Gebruiker het garantieformulier invullen van het onderdeel over garantie op de site, met de persoonsgegevens en een nauwkeurige beschrijving van het product en het defect toevoegen (waaronder het model, datum en plaats van aankoop). Geef hiervoor het woord "Garantie-aanvraag" aan in het onderwerpveld van het formulier. Ook dient een foto van het defecte product en een foto van het (serie)nummer onder het zadel te worden bijgevoegd (elk maximal 1MB). 
Alle bovenstaande elementen zijn verplicht en dit wordt door de Eigenaar gecontroleerd voordat instructies over het terugzenden van het product, de reparatie of de vervanging ervan aan de Gebruiker worden verstrekt. Verzoeken die later worden ontvangen dan 24 maanden na aankoop van het product worden op geen enkele wijze in behandeling genomen. Neem voor verdere informatie contact op met info@selleroyal.com

 

De Dienst wordt verleend in de huidige staat (“as is”) 

De Dienst wordt door de Eigenaar aangeboden in de huidige staat (“as is”), zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie ten aanzien van nauwkeurigheid of beschikbaarheid. 

 

Onderbreking van de Dienst 

De Eigenaar behoudt zich het recht voor functies of kenmerken toe te voegen of te verwijderen of om de Dienst op te schorten of zelfs tijdelijk of permanent stop te zetten. In geval van stopzetting, zal de Eigenaar zich inspannen om de gebruikers in staat te stellen hun informatie die bij de Eigenaar wordt gehost, terug te halen. 

 

Wederverkoop van de Dienst 

Het is Gebruikers niet toegestaan SelleRoyal.com en de gerelateerde dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Eigenaar, welke rechtstreeks of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend. 

 

Aansprakelijkheid

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, medewerkers, bestuurders, vertegenwoordigers, co-branders, partners en werknemers te vrijwaren tegen claims en vorderingen, waaronder ook in redelijkheid gemaakte kosten voor juridische bijstand vallen, van derde partijen voortvloeiend uit de content, het gebruik of de verbinding met de Dienst, overtreding van deze Voorwaarden of inbreuk op rechten van derden. 

 

Toegestaan gebruik 

Het is Gebruikers niet toegestaan:  

  • SelleRoyal.com of enig deel daarvan te onderwerpen aan reverse engineering, deze te decompileren, de-assembleren, wijzigen of afgeleide werken hiervan te maken; 

  • technologie te omzeilen die door SelleRoyal.com of haar licentiegevers wordt gebruikt om via de applicatie toegankelijke content te beschermen; 

  • enige content die wordt verstrekt via SelleRoyal.com te kopiëren, op te slaan, te bewerken, wijzigen of afgeleide werken hiervan te maken; 

  • robots, spiders, sitezoek/ophaalapplicaties of andere automatische apparaten, processen of middelen te gebruiken voor toegang tot, het ophalen van, scrapen of indexeren van enig onderdeel van SelleRoyal.com of de content ervan; 

  • SelleRoyal.com te verhuren, leasen of in sublicentie te geven; 

  • anderen te belasteren, lastig te vallen, te bedreigen of op enige andere wijze rechten van anderen te misbruiken of hierop inbreuk te maken; 

  • inhoud te publiceren of te verspreiden die onrechtmatig, obsceen, belasterend of ongepast is; 

  • SelleRoyal.com op enige andere niet-passende wijze te gebruiken waarbij inbreuk wordt gemaakt op deze Voorwaarden. 

 

Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van persoonsgegevens dienen Gebruikers het privacybeleid van SelleRoyal.com te raadplegen. 

 

Copyright 

Alle merken, in schrift of afbeeldingen en alle andere merken, handelsnamen, servicemerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo's die in verband met SelleRoyal.com worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de eigenaar of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van geldende merkenwetgeving en gerelateerde internationale verdragen. 

Leeftijdsbeperkingen

De Gebruiker verklaart volgens de op hem/haar toepasselijke wetgeving volwassen te zijn. In geen geval is het personen jonger dan 13 jaar toegestaan om gebruik te maken van SelleRoyal.com. 

Beperking van aansprakelijkheid 

De Eigenaar is binnen de geldende beperkingen van de toepasselijke wetgeving uitsluitend aansprakelijk voor wanprestatie en onrechtmatige daad ten aanzien van de Gebruikers en derden wanneer de betreffende schade door opzet of grove nalatigheid direct en rechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten van SelleRoyal.com. 

De Gebruiker ontslaat en vrijwaart de Eigenaar uitdrukkelijk van en tegen alle aansprakelijkheid, voor zover dit door het toepasselijk recht is toegestaan, ten aanzien van mogelijke schade of vorderingen van welke aard dan ook, waaronder vergoeding van directe en indirecte schade, schadevergoeding als boete, incidentele en bijzondere schadevergoeding in verband met winstverlies, omzetverlies, gegevensverlies of vervangingskosten voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst. 

 

Wijzigingen in deze voorwaarden 

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen, waarbij kennisgeving aan de Gebruikers plaatsvindt door publicatie van een kennisgeving binnen SelleRoyal.com. 

Gebruikers die SelleRoyal.com blijven benutten na publicatie van de wijzigingen, aanvaarden de volledige Voorwaarden. 

 

Overdracht van de overeenkomst 

De Eigenaar behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onderaanneming te geven zolang de rechten van de Gebruiker onder deze Voorwaarden niet worden aangetast. 

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar. 

 

Contact

Alle communicatie in verband met SelleRoyal.com dient plaats te vinden volgens de contactmethoden die in dit document worden aangegeven. 

 

Scheidbaarheid

Als enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is, wordt de betreffende bepaling verwijderd. De overige bepalingen worden hierdoor niet aangetast en blijven van kracht. 

 

Toepasselijk recht en jurisdictie 

Deze Voorwaarden en geschillen over de totstandkoming, uitleg en geldigheid van deze overeenkomst worden beheerst door het recht, de jurisdictie en de exclusieve rechtsbevoegdheid van de gerechten in de staat of het land waar de Eigenaar zijn vestiging heeft. Een uitzondering op deze regel geldt als het recht een enkele plaats voorziet ten aanzien van de rechtsbevoegdheid in consumentenzaken. 

 

Online geschillenoplossing voor consumenten 

In Europa woonachtige consumenten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Europese Commissie een online platform heeft opgezet om geschillen op een alternatieve manier op te lossen. Dit platform biedt een manier om geschillen over, en voortkomend uit, online verkoop- en dienstverleningsovereenkomsten, op een eerlijke en goedkope manier op te lossen, zonder dat men zich hoeft te wenden tot de rechtbank. Hierdoor kunt u dit platform als Europese consument gebruiken om enig geschil, dat voortkomt uit een online overeenkomst die aangegaan is met de Eigenaar, op te lossen. Het platform is beschikbaar via de volgende link
De Eigenaar is bij eventuele vragen beschikbaar via het e-mailadres dat in dit document vindt onder de informatie over de Eigenaar. 

 

Geschillenbeslechtingsprocedure bij geschillencommissies voor consumenten 

We nemen niet deel aan om het even welke alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure voor consumenten. 


Definities en juridisch kader 

 

Dienst

De door SelleRoyal.com verleende dienst, zoals deze wordt beschreven in deze Voorwaarden en in SelleRoyal.com. 

 

Gebruiker

Elke gebruiker van deze dienst, of dit nu een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is. 

 

Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden, welke een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen de Gebruiker en de Eigenaar. 

 

Verwerkingsdocument voor de bestelling 

Het e-mailbericht dat de Eigenaar verzendt na ontvangst van de bestelling. 

 

Bevestiging van de bestelling 

Geeft de e-mail aan die de Eigenaar verzendt als bevestiging dat de aangekochte producten of een deel daarvan is/zijn verzonden. 

 

Voorbeeld van een herroepingsformulier 

Geadresseerd aan de Eigenaar [met de volledige contactgegevens]: Ik herroep hierbij mijn overeenkomst ten aanzien van de verkoop van de volgende goederen (*)/ten aanzien van het verlenen van de volgende dienst (*), besteld op (*)/ontvangen op (*), naam van consument, adres van consument, datum