Eenheid maakt macht: Selle Royal en Designworks stellen eZone voor, het nieuw concept van zadel “born electric”

Produkt & Tech

Eenheid maakt macht: Selle Royal en Designworks stellen eZone voor, het nieuw concept van zadel “born electric”
Oktober 2017

Wie lief heeft weet te luisteren, let op de details, weet wat de andere gelukkig maakt en doet er alles voor om dit waar te maken, met passie en alle instrumenten die hiervoor nodig zijn. Ook met hulp van buitenaf, als dit nuttig is om de het gewenste resultaat te halen. Selle Royal is voortdurend attent op de behoeften van wie kiest voor haar zadels en probeert ze te anticiperen, vooraleer deze behoeften als een gebrek ervaren worden. De elektrische mobiliteit is vandaag een geconsolideerde werkelijkheid geworden die wereldwijd op prijs gesteld wordt, niet alleen omwille van het milieuvriendelijk karakter, maar ook dankzij de uitstekende prestaties die met elektrische middelen bereikt kunnen worden.
Selle Royal kwam er al snel achter dat de behoeften van wie kiest voor een ebike verschillend zijn van wie een traditionele fiets gebruikt en heeft deze intuïtie willen omzetten in een realiteit. Daarom werd een beroep gedaan op iemand die de verschillende aspecten van de elektrische mobiliteit bestudeert, een partner die dezelfde passie deelt voor design als samensmelting van functionaliteit en uitzicht: Designworks. Het bedrijf van de Groep BMW is zo partner geworden van een ambitieus project, gericht op de realisatie van een uniek project, namelijk het eerste zadel speciaal bestudeerd voor de ebike.

Na een eerste fase van creatieve analyse en zoeken, hebben de designers samen een groep van typegebruikers geïdentificeerd. Deze gebruikers werden uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop, zodat hun karakteristieken en wensen inzake comfort op de fiets bestudeerd konden worden. Hun aanpak had vele facetten; ze hebben hun gasten niet alleen gevraagd om hun ideale zadel te beschrijven, maar hebben vooraf een reeks van ludieke oefeningen bedacht en de emotionele en instinctieve reacties van de wielrenners waargenomen. Hierop volgde een tweede fase, bedoeld voor de identificatie van de functionaliteiten die de gebruikers zoeken in een ebike ten opzichte van de meer traditionele fietsen, namelijk het gebruik in het alledaagse leven, de context waarin ze zich verplaatsen en de tijd die ze hieraan besteden. De combinatie van de resultaten van beide fasen heeft het mogelijk gemaakt meer inzicht te verwerven in de relatie die de personen hebben met hun fiets, hoe ze hun eigen toekomst zien op het zadel, wat hun wensen zijn, wat ze zouden willen verbeteren wanneer ze op de fiets zitten en wat ze van hun zadel verwach. De ontwikkeling van het concept eZone was zo een feit.

Wat meteen duidelijk werd na deze twee fasen, was dat men nooit een product kan creëren dat voldoet aan alle verwachtingen, maar dat het fundamenteel is zich te concentreren op een aantal fundamentele aspecten en de heuse vernieuwende kracht van eZone over te dragen: de ondersteuning bij het versnellen, een buitengewoon comfort en een extreme hanteerbaarheid. Het resultaat is een product dat de voorloper is van een nieuwe categorie van zitsels voor de ebike. Drie zones met specifieke vormen en afmetingen, gekenmerkt door soepele vleugels die de controle, het evenwicht en de veiligheid verbeteren, en de vernieuwende manier worden om aan de wieleramateurs het belang van de elektrische mobiliteit te communiceren. Deze “ontmoeting”, die in twee jaar tijd geleid heeft tot het inleidende concept van het uiteindelijke ontwerp van eZone, heeft Selle Royal en Designworks in staat gesteld om an te tonen hoe de passie voor design en de liefde voor het eigen werk kan uitmonden in grandioze resultaten die weerspiegeld worden elk detail van dit innovatief zadel.

Commentaar 0