Tien suggesties voor jouw veiligheid op de fiets

Bike Culture & Tips

Tien suggesties voor jouw veiligheid op de fiets
Juni 2017

Je voortbegeven op de fiets heeft een bijzonder charme, opgemaakt uit aangename gevoelens: de lucht die langs je gezicht scheurt, het lichaam dat in beweging komt, de ontdekking van alternatieve wegen om met minder verkeer, de onafhankelijkheid van vervoersmiddelen op vier wielen. Door vanuit dit oogpunt te kijken lijkt de fiets voor de dagelijkse verplaatsingen de ideale oplossing om het nuttige (de werkplek bereiken terwijl je in vorm blijft) en het vermakelijke (in de buitenlucht bewegen).

Maar elke medaille heeft zijn keerzijde en in dit geval betreft het het gevaar van het zich verplaatsen op drukke wegen waar ook auto's en vrachtwagens rijden. Om ongedeerd te blijven is het voor de fietsliefhebber nodig vooral bepaalde, zeer simpele regels in acht te nemen die we hier willen geven.

 1. De Verkeersregels gelden ook voor fietsers
  Het is goed te weten dat alle normen die het verkeer op straat reguleren ook door fietst gerespecteerd moeten worden. Daarom moet het stoplicht en de voorrang altijd in acht genomen worden als je geen boete wilt.

 2. Onderhoud van de fiets
  Heet is belangrijk dat er af en toe een controle uitgevoerd wordt van de druk van de banden, van de efficiëntie van de remmen en van de versnelling )voor die fietsen die deze hebben) en van bel en lichten.

 1. De lampen zijn verplicht 
  Volgens de Verkeersregels moet ook de fiets net als elk ander vervoermiddel haar aanwezigheid tonen met reflectors, wit of geel lucht voor en rood licht achter. De visuele signalering moet vanaf een half uur na zonsondergang en in alle situaties van donker, inclusief die, die veroorzaakt worden door bijzondere weersomstandigheden, geactiveerd worden. 

 1. Naast elkaar rijden is gevaarlijk
  Elke fietser moet, ook in een groep, op een rij blijven fietsen tenzij het om een volwassene gaat die met een kind onder de 10 jaar rijdt. Alleen in dit geval zal het kind aan de binnenkant en de ouder ernaast mogen rijden en dus links van het kind kunnen fietsen.

 1. Wakker en oplettend blijven
  Ook naar muziek luisteren met oordopjes of aan de telefoon zijn tijdens het fietsen kan onschuldig lijken maar dat is het helemaal niet. Het is uiterst belangrijk om op de geluiden te letten om ons heen omdat die van vitaal belang zouden kunnen zijn.

 2. In geval van regen, dubbel zo veel aandacht
  In het bijzonder wat betreft de lijnen op de weg of eventuele tramrails die gevaarlijk worden en glad zodra er een beetje regen valt.. In het geval er een spoorrails doorkruist wordt moet je proberen deze zo loodrecht mogelijk over te gaan en plotseling remmen of van richting veranderen te voorkomen.

 3. Altijd de rijrichting aanhouden
  Net als voor auto's geldt ook voor de fiets de regel altijd de rijrichting aan te houden, vooral wanneer je bij een stoplicht komt.

 4. Onderschat de onvoorspelbaarheid van autorijders niet
  Het is zeer belangrijk om op te latte wanneer je langs geparkeerde auto's fietst omdat er plotseling een deur open zou kunnen gaan waardoor je gevaarlijk ten val kunt raken. Op dezelfde manier is het beter niet te dicht op een auto te rijden omdat plotseling zou kunnen remmen, de fiets zou nooit zo snel zijn bij het remmen en voor de fietser is dat een lelijk probleem.

 1. De armen zijn zeer nuttigNaast het houden van de positie van de fiets en er de beweging van aanwijzend, dienen de armen ook om aan te geven als je een bocht omgaat. Het is ondertussen voor iedereen die op de straat rijden bekend dat de fietser op deze manier zij richtingverandering aangeeft, daarom is het belangrijk dit niet te vergeten te doen!

 2.  Je kunt niet overal komen 
  Ook al laat de fiets de grootste bewegingsvrijheid toe, moet je in gedachten houden dat het niet toegestaan is op de fiets of onder galerijbogen door te racen ook omdat voetgangers het recht hebben om in veiligheid te lopen. Waar er goed gedefinieerde fietspaden bestaan, moet elke fietsliefhebber deze als eerste keuze gebruiken.

 
Commentaar 1
Es muy importante difundir y practicar las medidas de seguridad.